Domů » Výrobky » Tyregrip a Frostgrip

Tyregrip a Frostgrip

Tyregrip

Tyregrip

– najkvalitnejšia bezpečnostná protišmyková úprava
– prispieva k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky
– zlepšuje stabilitu vozidiel v nebezpečných úsekoch
– opticky upozorňuje na nebezpečné úseky

viac

Frostgrip

Frostgrip

– protinámrazový a protišmykový systém
– opticky upozorňuje vodiča na nebezpečenstvo
– zvyšuje drsnosť povrchu nad štandardne požadovanú hodnotu
– vytvára časové oneskorenie na vykonanie zimnej údržby

viac