– obsah C 0,85 – 1,2%,
– granulácia G 10 – G 325
– hranatý tvar zrna
– tvrdosť – GH – min. 740 HV, GL – 570 – 700 HV, GP – 480 – 550 HV

viac