– obsah MnO2 min. 80 %
– vlhkost do 9 %
– různé zrnitosti
– tvar zrna – hranatý

viac