– obsah NaHCO3 > 98%
– tvrdosť 2,5 MOHS
– rôzne veľkosti
– hustota: 1,4 g/cm3

viac