– tvrdosť 3,5 – 4,0 MOHS
– rôzne veľkosti
– hustota: 0,9 g/cm3
– takmer nulová prašnosť

viac