Domů » Filtrácia a aktívne uhlie

Aktívne uhlie

Aktívne uhlie (adsorpčné uhlie) je produkt vyrábaný z uhlia, dreva alebo kokosových škrupín. Aktívne uhlie má pórovitú štruktúru a veľký vnútorný povrch (400–1 500 m2/g). Môže absorbovať široké spektrum látok. V závislosti na surovine a technologických podmienkach aktivačného procesu vznikajú rozdielne štruktúry pórov a mechanické vlastnosti aktívneho uhlia, ktoré sú vhodné pre najrôznejšie aplikácie.

Aktívne uhlie má výnimočné schopnosti viazať na svoj povrch množstvo látok a tým ich odstraňovať ako z kvapalnej, tak aj plynnej fázy.

 

Aktívne uhlie v praxi

Aktívne uhlie vďaka svojej pórovitej štruktúre zvládne zachytiť z vody alebo zo vzduchu a plynov všetky nežiaduce odpadové látky, zvyšky liečiv, pesticídov, rovnako chlór alebo zápach. Jedná sa o skvelú filtračnú jednotku, ktorá je založená na uhlíkovej báze.

Aktívne uhlie sa dá použiť na rôzne účely od domácnosti po priemysel. Aktívne uhlie máme vo svojich lekárničkách, nechýba ani napríklad v akvaristike, objavuje sa v kozmetických prípravkoch.

 

Druhy aktívneho uhlia:

– Formované

– Granulované

– Práškové

– Impregnované

Formované aktívne uhlie

Formované uhlie – toto uhlie má podobu valčekov, ktorých dĺžka tvorí minimálne dvojnásobok priemeru. Filtračné podložie s formovaným aktívnym uhlím vytvára menší odpor vzduchu ako podložie rovnakej výšky s granulovaným uhlím. Preto sa tento typ uhlia uplatňuje predovšetkým pri filtrácii a ventilácii vzduchu a plynov.

Medzi najvýznamnejšie použitia patria:

– redukcia prchavých organických látok (VOC)

– čistenie reakčných plynov od znečisťujúcich látok rôzneho druhu

– ochrana dýchacích ciest

– dezodorizácia vzduchu, napr. prekladacích hál odpadu alebo priestorov čističiek odpadových vôd

– znovuzískanie organických zlúčenín

– čistenie zemného plynu a bioplynu

Granulované aktívne uhlie

Granulované uhlie – granulky aktívneho uhlia majú nepravidelný tvar. Toto uhlie sa spravidla využíva na čistenie kvapalín, granulované uhlie s väčšou veľkosťou zŕn sa uplatňuje aj pri čistení vzduchu.

Použitie granulovaného aktívneho uhlia:

– čistenie pitnej vody v úpravniach vôd

– odstraňovanie zvyškového chlóru a ozónu

– čistenie splaškov

– odstraňovanie organických zlúčenín pri procese remediácie vôd a pôdy

– odfarbenie potravinárskych výrobkov (cukor, glukóza)

– čistenie parafínu a farmaceutického glycerínu

Práškové aktívne uhlie

Práškové uhlie – ide o aktívne uhlie, ktorého zrnitosť je v stotinách milimetra. Používanie aktívneho uhlia tohto typu vyžaduje obvykle využívanie špeciálnych systémov dávkovania.

 

Použitie:

– úprava pitnej vody

– odstraňovanie organických zlúčenín v čistiarňach odpadových vôd

– odfarbovanie chemických a potravinárskych produktov

– odstraňovanie dioxínov, furánov a ortuti z plynov vznikajúcich počas tepelného spracovania odpadu

Impregnované aktívne uhlie

Impregnované uhlie – jedná sa o klasické aktívne uhlie, ktorého povrch je pokrytý príslušnou chemickou zlúčeninou (impregnátom). Výber vhodnej aktívnej látky umožňuje využívanie javu chemisorpcie na zvýšenie efektívnosti reakcie. Impregnované uhlie sa využíva predovšetkým na odstraňovanie neorganických zložiek z daného prostredia.

 

Použitie:

– čistenie bioplynu od sírovodíka

– čistenie zemného plynu od ortuti

– dezodorizácia vzduchu od pachotvorných zlúčenín

– adsorpcia čpavku, kyslých zložiek z plynu (SO2, H2S, HCN)

– úprava pitnej vody striebornými soľami