– Obsah uhlíka – min. 90 %
– Obsah popola – max. 3%
– Vlhkosť – cca 1%
– Prevádzková hustota – 720 kg/m3

viac