Domů » Hydroantracit

Hydroantracit

Čo je filtračný antracit

Úplne prírodný produkt, antracit najvyššej kvality ťažený z hĺbky okolo 1500 m. Materiál je ponechaný v prirodzenom stave, rozomletý a preosiaty, s nesmierne vysokou tvrdosťou a odolnosťou voči oderu. Prírodný antracit je do značnej miery chemicky neutrálny. V porovnaní s inými antracitmi má extrémne vysokú čistotu a vynikajúcu odolnosť proti oteru. Jednotlivé zrná sú charakterizované ostrými hranami.

Použitie filtračného antracitu

Používa sa samostatne, alebo ako náplň viacvrstvového filtračného zariadenia na účinnejšie odstránenie mechanických nečistôt, na odstránenie suspendovaných látok a zákalu pri úprave pitných alebo odpadových vôd.

Používa sa hlavne ako horná vrstva filtračnej náplne pre viacvrstvové filtrácie v otvorených alebo uzavretých filtroch s pevným ložom.

Vlastnosti:

Špecifická hustota cca 1.40 – 1.45 g/cm³
Násypná hustota cca 700 kg/m³
Tvrdosť 3 – 4 Mohs

Výhody a vlastnosti:

 • vysoká odolnosť proti abrazii
 • výborná separácia filtračných vrstiev pri spätnom premývaní
 • nízka tendencia k zhlukovaniu
 • odoláva vysokorýchlostnému preplachu bez vyplachovania média
 • optimálne oddelenie filtračných vrstiev pri spätnom preplachu
 • dobrý záchyt aj čiastočiek s vysokou mernou hmotnosťou
 • žiadna adhézia k zrážanému železu, vápniku alebo mangánu
 • žiadne uvoľňovanie kyseliny kremičitej alebo ťažkých kovov do vody
 • spoľahlivá funkčnosť pri hodnote pH od 3 do 12
 • vysoká retenčná kapacita pre pevné zlúčeniny
 • nízke tlakové straty
 • nízka počiatočná filtračná odolnosť
 • dlhé filtračné cykly
 • vysoká filtračná rýchlosť
 • lepšia kvalita filtrátu
 • nižšia frekvencia premývania

Oblasti použitia:

 • Filtrácia zakalenej studničnej, jarnej a povrchovej vody
 • Filtrácia pre chemické a / alebo biologické a / alebo katalytické železo a odstránenie mangánu
 • Filtrácia surovej vody spracovanej vločkovými látkami
 • Filtrácia dekarbonizovanej vody
 • Filtrácia chladiacej a procesnej vody v priemysle
 • Filtrácia v úpravni vody v bazénoch
 • Horná vrstva chemicky reagujúcich filtračných materiálov na ochranu aktívnej látky povrchov pred znečistením
 • Filtrácia mechanicky / biologicky čistených odpadových vôd

Balenie:

Big bag 1 m3, vrecia 50 l.

Skladovanie:

Skladovať na chladnom, suchom, dobre vetrateľnom mieste v pôvodnom obale alebo v uzavretých kontajneroch. Nesmie prísť do styku teplom alebo otvoreným plameňom.

Máte zájem? Napiště nám!