Domů » Frostgrip

Frostgrip

Charakteristika:

Protinámrazový a protišmykový systém, ktorého primárnou funkciou je eliminácia vplyvu ľadových javov na bezpečnosť prevádzky.

Frostgrip je povrchová úprava vozovky vytvárajúca ostrú makroštruktúru povrchu vďaka optimálnej frakcii drveného abrazíva priľnutého k povrchu pomocou kvalitnej dvojzložkovej reakčnej modifikovanej živice.

Povrch vozovky so systémom Frostgrip vytvára časové oneskorenie na vykonanie zimnej údržby. Vďaka hlbšej makroštruktúre sa oneskoruje vznik námrazy aj vznik poľadovicy. Frostgrip zvyšuje drsnosť povrchu nad štandardne požadovanú hodnotu Fp ≥ 0,6 a tým znižuje nebezpečenstvo šmyku pri vznikajúcom poľadovici. Vytvorením makroštruktúry v rozsahu 0,3 – 4 mm znižuje riziko šmyku vozidla nielen pri namŕzaní, ale aj za mokra, kedy dochádza k lepšiemu odvodu vody medzi komunikáciou a pneumatikou ako na neošetrenej vozovke.

Zlepšením makroštruktúry povrchu tak spôsobujeme nesúrodosť námrazy. Vznikajúca námraza je zároveň menej konzistentná ako na hladkom povrchu a prechádzajúcimi vozidlami je vďaka ostrosti štruktúry lepšie narušovaná. Frostgrip obmedzuje množstvo a hustotu vodnej hmly vznikajúce za vlhka, a tiež vznik akvaplaningu.

Vykonaná úprava Frostgrip navyše aj opticky upozorňuje vodiča na nebezpečenstvo možnosti vzniku námrazy.

Použitie:

Je primárne určený najmä na vozovky na mostoch, nájazdových a zjazdových rampách križovatiek či úseky v okolí vodných tokov. Teda na špecifické miesta, ktoré majú odlišnú tepelnú akumuláciu a vodivosť oproti priliehajúcemu zemnému telesu a vplyvom prúdiaceho vzduchu pod konštrukciou aj vplyvom odparovania vzdušnej vlhkosti z konštrukcie sú chladnejšie a je tu vyššia pravdepodobnosť vzniku námraz ako v okolí.

Spracovanie:

Jednoduché spracovanie vďaka optimálnemu tvaru zrna a vysokej kvalite. Pokyny pre aplikáciu sú uvedené v technických listoch výrobcov spojiva.

Balenie:

Papierové vrecia 25 kg

Skladovanie:

Suchý sklad, na paletách.

Dostupnosť:

Skladom

Aplikácia Frostgrip na moste

 

 

Máte zájem? Napiště nám!