Domů » Tyregrip

Tyregrip

Charakteristika:

Najkvalitnejšia bezpečnostná protišmyková úprava, ktorej aplikáciou na komunikáciách sa zvyšuje hodnota súčiniteľa trenia na nebezpečných úsekoch.

Prispieva k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky znížením počtu dopravných nehôd a upokojuje dopravu na miestnych komunikáciách.

Okrem základnej funkcie úpravy – zvýšenie drsnosti a tým skrátenie brzdnej dráhy, zlepšuje stabilitu vozidiel v nebezpečných úsekoch a opticky na tieto úseky upozorňuje. Zvyšujeme adhéziu kolies pri styku s vozovkou a tým zvyšujeme bezpečnosť cestnej premávky.

Protišmykový systém je schopný odolávať veľkému dopravnému zaťaženiu a je zložený z modifikovanej epoxidovej živice (ako spojiva) a abrazíva (ako zdrsňujúceho kameňa).

Použitie:

Príkladným využitím skrátenia brzdnej dráhy je aplikácia pred prechodmi pre chodcov, pred príchodmi ku kruhovým križovatkám, nebezpečným križovatkám, pred zastávky MHD a pod.

Príkladným využitím zlepšenia priečnej stability je aplikácia v nebezpečných zákrutách alebo na zjazdových rampách.

Spracovanie:

Jednoduché spracovanie vďaka optimálnemu tvaru zrna a vysokej kvalite. Pokyny pre aplikáciu sú uvedené v technických listoch výrobcov spojiva.

Balenie:

Papierové vrecia 25 kg

Skladovanie:

Suchý sklad, na paletách.

Dostupnosť:

Skladom

Tyregrip aplikácia

 

Máte zájem? Napiště nám!