Domů » M2120

M2120

Mozaiková dekoratívna omietka

VLASTNOSTI:

mechanicky odolná
vodoopdpudivá , hydrofóbna
jednoducho udržiavateľná
umývateľná a oteruvzdorná
odolná voči poveternostným vplyvom
odolná voči kyslým dažďom a splodinám
ožnosť namiešania vlastných vzorov
paropriepustná

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Hrubosť: 1-1,6mm, podľa plnenia
Spotreba: 3,5-4 kg/m2 pri hrubosti 1-1,6mm, spotreba je úmerne závislá na hrubosti zrna
Balenie: 25 kg (po dohode aj iné)
Zloženie: Špeciálne spojivá na čistej akrylátovej báze, farebné piesky, prírodné vápence, chemikálie, plnivá.
pH faktor: 8 – 9,5
Priľnavosť betónu: [Mpa]: ≥ 1,4
Faktor difúzneho odporu: sd ≤ 0,14 m
Skladovanie: Skladujte v dobre uzavretom originálnom balení na suchom a tienenom mieste v teplotnom rozmedzí od +5 °C do +28 °C. Doba skladovateľnosti je 6 mesiacov od datavýroby. Výrobok nesmie premrznúť!

POUŽITIE:

Vápennocementové a cementové omietky, prírodný a umelý kameň, azbestocement a pod. Všetky podklady musia byť hladké, rovné, pevné, suché, vyzreté, bez prachu, trhliniek a voľne oddeliteľných častí. Vždy treba podklad dokonale očistiť. Pri soklových plochách, obzvlášť tam, kde dosahuje sokel až na zem, sa odporúča ako podklad vodotesná cementová omietka. Pri nedostatočne izolovaných stenách a pri vzlínajúcej vlhkosti v murive sa použitie MozaicSystem KS neodporúča.

MozaicSystem KS sa nepoužíva na tepelnoizolačné a sanačné omietky. Pri všetkých nestabilných a inak neštandardných podkladoch je potrebné odborne posúdiť použitie dekoratívnej omietky MozaicSystem KS.

V prípade pochybností o kvalite a vhodnosti podkladu konzultujte možnosť použitia omietky s výrobcom alebo predajcom. Mozaikové omietky nie je dovolené aplikovať na vodorovné plochy vystavené poveternostným vplyvom.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť rovný, pevný, suchý, čistý, nosný a nesmie obsahovať výkvety ani nesúdržné častice. Existujúce vrstvy odskúšať na nosnosť. Nenosné organické vrstvy je nutné bezo zvyšku odstrániť Nenosné minerálne vrstvy je nutné odstrániť mechanicky. Kliehové farby dôkladne umyť. Staré intaktné olejové a syntetické nátery naleptať a očistiť. Podklad musí byť vyzretý (min. 28 dní, tj pH nesmie byť vyššie ako 9), podklad je nutné napustiť kontaktným penetračným náterom.

APLIKÁCIA:

Pri aplikácii je nutné sa vyvarovať priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Pri podmienkach podporujúcich rýchle zasychanie omietky (teplota nad 25 °C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovateľ zvážiť všetky okolnosti (vrátane napr. veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho prevedenia – napájania. Pri podmienkach predlžujúcich zasychanie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je potrebné počítať s pomalším zasychaním a tým možnosťou poškodenia dažďom aj po viac ako 12 hodinách, v extrémnych prípadoch aj po niekoľkých dňoch.

MozaicSystem KS sa dodáva pripravený na priame použitie, len je nutné výrobok najskôr dôkladne rozmiešať pomaly bežiacim rotačným miešadlom. Nanášame na zaschnutý penetračný náter. MozaicSystem KS vyžaduje dokonale rovný a hladký podklad. Nanáša sa nerezovým hladítkom na hrúbku asi 1,5 násobku veľkosti zŕn. Vyhladenie sa vykonáva opäť nerezovým hladítkom ihneď po nanesení MozaicSystem KS ešte pred jeho zavädnutím. Náradie treba priebežne umývať čistou vodou. Prechody štruktúr a farieb v jednej ploche je možné vytvárať pomocou pásky.

Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a pri očakávaných mrazoch MozaicSystem KS nepoužívať!

NÁRADIE:

Nerezové hladítko, nerezová špachtľa, murárska lyžica nerez, maliarska štetka, valček. Nádoby, náradie a nástroje je nutné ihneď pred zaschnutím očistiť vodou, rovnako ako všetky zabudované časti fasády od zvyškov omietky.
Pri práci sa odporúča mať po ruke nádobu s vodou na priebežné čistenie náradia.

Príklady realizácie:

Máte zájem? Napiště nám!