Domů » Piesok do trávnika

Pieskovanie trávnika

môžeme Vám ponúknuť v podstate akúkoľvek zrnitosť piesku si budete priať,

ale na tento účel našim záhradníkom ak klientom dodávame zmes od 0,2-2,0mm

 

Použitie piesku do trávnika nie je nič nové, prevratné a v mnohých krajinách sa táto metóda bežne používala pri údržbe verejnej zelene v parkoch, okrasných záhradách rôznych sídiel a panstiev, alebo na špeciálnych povrchoch, ako sú golfové ihriská, či iné športové povrchy.

V tejto dobe sa však o túto metódu zaujíma viac ľudí, pretože túžia po peknej záhrade.

Pokiaľ bol trávnik správne založený,

rozvinul sa a následne sa oňho staralo,

môžu jeho korene dosahovať do hĺbky až 30 cm.

Takýto trávnik bude zdravý, hustý, nenáročný na vodu a bude dobre regenerovať.

Praksa však ukazuje, že pokiaľ zapichneme pôdnu sondu, zistíme, že na väčšine bežne založených záhradách nemá trávnik korene hlbšie ako 5 cm

Väčšinou sa na utužený podklad, na terén navezie ornica, alebo trávnikový substrát a do neho bol trávnik založený.

Vršok je priepustný, ale spodok je ako betón. Takýto trávnik môže do istej miery pár rokov, niekedy aj 10 rokov fungovať, ale v podstate len do doby, než sa utuží aj tá horná vrstva. Tá sa skôr alebo neskôr utuží, pretože sa trávnik používa.

Pokiaľ je pôdny profil veľmi utužený v celej hĺbke, bude trávnik postupne rednúť, bude sa na ňom držať voda bez toho, aby bola schopná sa rýchlo vsiaknuť, akákoľvek záťaž či väčšie teplo ho zásadne poškodí.

Riešenie:

Niekedy je potrebné pôdu rekultivovať a trávnik založiť znova a správne.

V menej závažných prípadoch je riešením tzv. Aerifikácia – teda prevzdušnenie

Špeciálnymi nástrojmi sa v trávniku urobia vpichy,

do ktorých je následne vpravený kremičitý piesok.

Takto je trávnik lepšie zásobený kyslíkom,

je priepustnejší na závlahu a vstrebávanie živín.

V závažných prípadoch je potrebné tento proces opakovať

než dôjde k uzdraveniu trávnika a oprave pôdneho podložia.

 

V menej závažných prípadoch, alebo aj ako súčasť starostlivosti a údržby o trávnik sa vykonáva tzv. Top-dressing.

Top-dressing je zmes je zložená z kremičitého piesku, kompostu a rašeliny alebo špeciálneho substrátu. Zmes pre Top-Dressing je možné doplniť aj o hnojivo alebo iné pomocné pôdne látky a pôdne kondicionéry.

Starostlivosť o trávnik teda znie ako veda plná cudzích názvov Aerifikácia, Top-dressing, alebo ďalšia ako Vertikutácia, Skartifikácia a pod., k tomu znalosti o ničení škodcov, chorôb, či správnom hnojení a preto je možno lepšie obrátiť sa na niektorú firmu, ktorá sa týmto odborom priamo zaoberá a tieto práce vykonáva.

My Vám na tento účel radi poskytneme potrebný piesok 😉