Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana a spracúvanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Prevádzkovateľ a rozsah osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov dotknutá osoba oprávňuje správcu Sand system, s.r.o., so sídlom Klimkovice – Václavovice, U Podjezdu 92, PSČ 74283, IČO: 26874253, IČ DPH: CZ26874253 zapísaná v Obchodnom registri, číslo spisu: C 50953 vedené na Krajskom súde v Ostrave (ďalej len „správca“), na 110/2019 Z.z. o spracovaní osobných údajov (ďalej len „zákon o spracovaní osobných údajov“) spracúvali nasledujúce osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • E-mail
 • telefónne číslo

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov dotknutá osoba udeľuje svoj výslovný súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov.Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcu.

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail musia byť spracované na účely obchodných aktivít u poskytovateľa údajov.Tieto údaje bude správca spracovávať na dobu neurčitú.

Spracovanie osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ.

 • Osobné údaje môže spracúvať aj poskytovateľ webhostingu: WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboka nad Vltavou, Česká republika; IČO 28115708, DPH CZ28115708
 • Údaje sa neposkytujú inému spracovateľovi.

Právo na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Upozorňujeme, že podľa zákona o spracovaní osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • kedykoľvek odvolať súhlas,
 • požadovať od nás informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracovávame,
 • požadovať od nás vysvetlenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov,
 • požadovať od nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať, aby sme tieto osobné údaje vymazali,
 • v prípade pochybností o splnení povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov kontaktujte nás alebo Úrad na ochranu osobných údajov.